خدمات

سبد خرید شما خالی است.

English

ساختمان

فناوری جدید حل عددی- PFEM چیست؟

معرفی روش عددی PFEM PFEM مخفف عبارت Particle Finite Element Method (PFEM) می باشدکه روش جدید عددی برای حل مسائل مختلف و به خصوص اندرکنش سیال و سازه معروف به…

مراکز پردازش سریع و محاسبات سنگین موجود در کشور

کاربرد CAD/CAM/CAE در تولید و صنعت

چرا باید CAD/CAM/CAE در صنایع و تولید محصول استفاده شود  سوال متداولی که در صنعت از ما پرسیده می شود این است که کاربرد CAD/CAM/CAE در تولید و صنعت چیست؟…

نرم افزار پیش بینی آسیب و عمر اتصالات چسبی

تولید نرم افزار پیش بینی آسیب و عمر اتصالات چسبی توسط یک ایرانی روزبه درگزنی موفق به تولید نرم افزاری محاسباتی جهت پیش بینی عمر اتصالات چسبی شد روزبه درگزنی،…