خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

مدل سازی لاستیک های متخلخل با سابروتین UHYPER

مدل سازی لاستیک های متخلخل

مدل سازی لاستیک های متخلخل:مواد الاستومری متخلخل (Porous elastomeric) به صورت گسترده ای در صنایع استفاده می شوند و کاربردهای مختلفی نظیر جاذب شوک، میراگرها، مواد مورد استفاده در بسته بندی محصولات و … دارند.

غالبا در این نوع کاربری ها، ماده تحت تغییر شکل های زیادی قرار می گیرد. از منظر طراحی محصول و عملکرد، مهندسان علاقه مند به درک پاسخ ماکروسکوپیک این مواد و اندرکنش آنها با قطعات دیگر در مجموعه ی مونتاژی هستند.

از اینرو، مدل سازی درست این مواد تحت تغییرشکل های بزرگ از الزامات اصلی طراحی در کاربری های مهندسی است.

سابروتین: UHYPER
زبان: فرترن
حلگر: ضمنی/استاندارد
نرم افزار: آباکوس/Abaqus
ضمائم: فیلم آموزشی + دفترچه ی راهنما + مثالهای آموزشی


مدل سازی لاستیک های متخلخل

مدل سازی لاستیک های متخلخل

در این برنامه، مدل متشکله ی ساده و درستی از پاسخ الاستیک ماکروسکوپیک الاستومرهای متخلخل با فرض همگن بودن آنها تهیه شده است.

مدل در زیربرنامه ی UHYPER نرم افزار اباکوس پیاده سازی شده است و به سادگی قابل استفاده است.

زیربرنامه ی UHYPER ، به منظور تعریف رفتار مواد هایپرالاستیک (Hyperelastic) در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس در نظر گرفته شده است. این زیربرنامه در حلگر استاندارد/ضمنی نرم افزار قابل استفاده است.

این برنامه کاربرد صنعتی دارد و چندین مثال کاربردی به همراه آن قرار داده شده است. جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

همچنین در صورت نیاز به منتورینگ در این زمینه و یا موارد دیگر مهندسی می توانید از طریق این لینک اقدام نمایید.