روش های بدون شبکه

روش های بدون شبکه (Meshfree) ، جایگزینی برای روش رایج لاگرانژی در روش اجزا محدود (FEM) می باشد که این امکان را فراهم می کند تا مدل های با تغییر شکل های بسیار زیاد و جریان مواد که با استفاده از روش لاگرانژی قابل مدل سازی نیست، شبیه سازی شود. مدل سازی جریان سیال ، اندرکنش سازه-سیال (FSI) ، شکل دهی سوپرپلاستیک و جا به جایی مواد دانه ای از مثال های معروف در این زمینه هستند.

آباکوس

در نرم افزار آباکوس با استفاده از سه تکنیک مدل سازی امکان استفاده از روش های بدون شبکه (Meshfree) وجود دارد:

  • هیدرودینامیک ذرات هموار (Smoothed Particle Hydrodynamics)
  • کوپل اویلری لاگرانژی (Coupled Eulerian Lagrangian)
  • مدل المان مجزا (Discrete Element Modelling)

روش المان مجزا (DEM) و روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) هر دو معروف به روش های ذرات هستند.

کاربردها

  • استفاده از تکنیک SPH به منظور مدل سازی جریانات شدید سطح آزاد سیال (مثل ضربه موج) و تغییرشکل های بسیار زیاد سازه ها (نظیر ضربه بالستیک)
  • روش المان مجزا به منظور مدل سازی مواد دانه ای و اجرای تحلیل هایی همانند اختلاط ، تفکیک ، رسوب و حمل و نقل این نوع مواد کاربرد دارد.

در آینده استفاده از این روش در سایر نرم افزارها به خدمات ما اضافه خواهد شد.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@banumusagr.com

سلام، مسئول مربوطه را انتخاب کنید تا هم اکنون در واتساپ شما را راهنمایی کند. یا با شماره 05135424520 تماس بگیرید.

×