خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

روش های بدون شبکه (Meshfree)

تماس مستقیم

روش های بدون شبکه (Meshfree)

روش‌های بدون شبکه (Meshfree) ، جایگزینی برای روش رایج لاگرانژی در روش اجزا محدود (FEM) می‌باشد که این امکان را فراهم می‌کند تا مدل‌های با تغییر شکل‌های بسیار زیاد و جریان مواد که با استفاده از روش لاگرانژی قابل مدل سازی نیست، شبیه سازی شود. مدل سازی جریان سیال ، اندرکنش سازه-سیال (FSI) ، شکل دهی سوپرپلاستیک و جا‌به‌جایی مواد دانه‌ای از مثال‌های معروف در این زمینه هستند.

روش های بدون شبکه (Meshfree)

آباکوس

در نرم افزار آباکوس با استفاده از سه تکنیک مدل سازی امکان استفاده از روش‌های بدون شبکه (Meshfree) وجود دارد:

  • هیدرودینامیک ذرات هموار (Smoothed Particle Hydrodynamics)
  • کوپل اویلری لاگرانژی (Coupled Eulerian Lagrangian)
  • مدل المان مجزا (Discrete Element Modelling)

روش المان مجزا (DEM) و روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) هر دو معروف به روش‌های ذرات هستند.

کاربردها روش های بدون شبکه (Meshfree)

  • استفاده از تکنیک SPH به منظور مدل سازی جریانات شدید سطح آزاد سیال (مثل ضربه موج) و تغییرشکل‌های بسیار زیاد سازه‌ها (نظیر ضربه بالستیک)
  • روش المان مجزا به منظور مدل سازی مواد دانه‌ای و اجرای تحلیل‌هایی همانند اختلاط ، تفکیک ، رسوب و حمل و نقل این نوع مواد کاربرد دارد.

در آینده استفاده از این روش در سایر نرم افزارها به خدمات ما اضافه خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره و منتورینگ آنلاین می‌توانید از طریق این لینک اقدام نمایید.