خدمات
 پلاگین متلیب/MatLib چیست؟
متلیب یا Abaqus Material Library ، کتابخانه ی جامعی از مواد و مصالح مهندسی است که پارامترهای لازم در هنگام شبیه سازی و تحلیل با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس را برای مهندسان ، محققان و دانشجویان مهندسی فراهم می کند.
کتابخانه مواد آباکوس

طراحی، شبیه سازی، مهندسی معکوس

استفاده از خدمات این سایت یعنی بهترین حس رو تجربه کردن. من راضی هستم از خدمات این سایت و تشکر می‌کنم.

حسین میهن وردپرس

استفاده از خدمات این سایت یعنی بهترین حس رو تجربه کردن. من راضی هستم از خدمات این سایت و تشکر می‌کنم.

سارا گوگل

استفاده از خدمات این سایت یعنی بهترین حس رو تجربه کردن. من راضی هستم از خدمات این سایت و تشکر می‌کنم.

رضا میهن وردپرس

مقالات آموزشی ما