خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

طراحی خطوط لوله شرکت طراحی مهندسی بنوموسی

خدمات

Piping Design 640x360 tcm27 6108
 • بررسی و ارزیابی تجهیزات و مصالح مورد نیاز لوله کشی
 • انتخاب متریال مورد نیاز
 • طراحی و تعیین انواع بارهای اعمالی به سیستم لوله کشی
 • تعیین اتصالات و شیرآلات
 • طراحی کارخانه های فرآیندی
 • طراحی مدرک Plot Plan
 • تهیه نقشه و مدارک مورد نیاز در طراحی پایپینگ (piping)
 • طراحی انواع مخازن و لوله بر اساس استانداردهای مرسوم
 • طراحی مفهومی
 • تشریح مشخصات پروژه
 • بررسی اسناد مناقصه به جهت بهبود بودجه پروژه
 • پیش بررسی اسناد فنی برای کاهش هزینه های پروژه
 • طراحی شبکه لوله
 • محاسبات طراحی لوله و اتصالات
 • ضخامت دیواره
 • طراحی خوراک ورودی
 • طراحی منهول های مخصوص
https://banumusagr.com/olga-pipesim-caesar/
piping design course
 • طراحی دهانه های ورودی و خروجی
 • طراحی تکیه گاه ها
 • طراحی بلوک های ضربه گیر
 • تحلیل تنش و خرابی
 • تحلیل دوره کوتاه و بلند خستگی
 • تحلیل دینامیکی، استاتیکی و دمایی
 • تحلیل اندرکنش سازه و سیال
 • تحلیل ارتعاشی
 • تحلیل انعطاف پذیری لوله گذاری
 • تحلیل زلزله
 • طراحی بهینه
 • شبیه سازی و تحلیل خوردگی
 • شبیه سازی و تحلیل ضربه و انفجار
 • طراحی مخازن تحت فشار کامپوزیتی
 • تحلیل ضربه قوچ
 • تحلیل هیدرولیکی
 • نقشه های سایت
 • نقشه های ایزومتریک
شرکت طراحی و محاسبات خطوط لوله بنوموسی

نرم افزارها

استاندارد

 • AWWA
 • API 610
 • BS 7159
 • UKOOA
 • B31
 • ISO 14692