خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

کمانش، پس کمانش و فروپاشی

تماس مستقیم

کمانش، پس کمانش و فروپاشی

کمانش، پس کمانش و فروپاشی: رفتار کمانش، پس کمانش و فروپاشی (Collapse) به منظور طراحی برخی از سازه ها حیاتی و ضروری است.

برای مثال ، در ضربه پذیری خودرو لازم است بعضی از قطعات خاص به منظور جذب حداکثری انرژی فروپاشی داشته باشند. به عبارت دیگر ، طراحی سازه های جدار نازک (Thin-walled shell structures) و حساس به ناکاملی (Imperfection) نظیر بطری نوشابه یا مخازن تحت فشار بزرگ ، باید بگونه ای باشد که از وقوع ناپایداری و کمانش ناخواسته در آن جلوگیری بعمل آید.

کمانش، پس کمانش و فروپاشی

رفتار کمانش استوانه جدار نازک

کمانش به معنی فروپاشی ناگهانی عضوی از سازه تحت بارگذاری فشاری محوری بالا می باشد. این فروپاشی به صورت تغییرشکل عرضی در عضوی از سازه خود را نشان می دهد.

در طراحی سازه، اهمیت کمانش اینگونه ذکر می شود که بار کمانش باید بیشتر از حداکثر بارگذاری محوری وارد بر اعضای سازه باشد. معمولا سازه های بلند و باریک نظیر ستون ، خرپا، پوسته و ورق مستعد کمانش هستند.

ناپایداری کمانش حاصل اثرات هندسی و نه متاثر از جنس سازه است.

«پس کمانش» به معنی تغییر شکل سازه پس از شروع کمانش می باشد که در درک بهتر رفتار خرابی سازه پس از مقدار بارگذاری غیر مجاز کمک می کند.

رفتار پس کمانش، رفتاری غیرخطی است که در یک مدت زمان بسیار کوتاه اتفاق می افتد. همچنین مقدار تغییرشکل بسیار زیاد است و ممکن است در هنگام کمانش self-contact اتفاق بیافتد. شروع اولیه ی کمانش مرتبط با مودشیپ های بدست آمده از تحلیل فرکانسی مودال سازه است.

کاربردها

  • افزایش ایمنی سازه های بلند باریک
  • افزایش ضربه پذیری و جذب انرژی برخی سازه ها
  • افزایش ایمنی مخازن تحت فشار و پوسته های جدار نازک
شبیه سازی رفتار پس کمانش با استفاده از الگوریتم ریکس (Riks)

شبیه سازی رفتار پس کمانش با استفاده از الگوریتم ریکس (Riks)

توانایی ها

  • تشخیص سازه ی حساس به ناکاملی (Imperfection-sensitive)
  • تعیین مقادیر ویژه
  • تعریف Imperfection یا ناکاملی در یک مش سالم
  • استفاده موثر از روش ریکس (Riks)
  • استفاده از میرایی به منظور کنترل حرکات ناپایدار

نرم افزارها

  • آباکوس
  • انسیس

تماس مستقیم