خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

کالیبراسیون مواد و مصالح

کالیبراسیون مواد و مصالح

کالیبراسیون مواد و مصالح: مدل سازی مواد و مصالح و کالیبراسیون مدل ماده بخش مهمی از تحلیل اجزای محدود یک سازه است که دقت آنها تاثیر زیادی در دقت و خطای نتایج تحلیل دارد.

همیشه اطلاعات بدست آمده از نتایج آزمون‌های تجربی قابل استفاده در نرم افزارهای اجزا محدود نیست.

کالیبراسیون مواد و مصالح

نرم افزار های اجزا محدود (FEM) نظیر نرم افزار اباکوس توانایی خوبی جهت مدل سازی مواد مختلف دارند. هرچند همچنان بسیاری از مدل‌ها قابل استفاده در محیط گرافیکی نرم افزار نیستند. به دلیل توانایی حل غیرخطی در این نرم‌افزارها مدت زمان زیادی است که در صنایع مختلف نظیر صنعت تایرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کالیبراسیون مواد و مصالح

صنعت تایر سازی

 

صنعت تایرسازی

مدل سازی مواد یا متریال بخش مهمی از تحلیل اجزای محدود یک سازه است که دقت آنها تاثیر زیادی در دقت و خطای نتایج تحلیل دارد. نرم افزار های اجزا محدود نظیر نرم افزار اباکوس توانایی خوبی جهت مدل سازی مواد مختلف دارند.

هرچند همچنان بسیاری از مدل ها قابل استفاده در محیط گرافیکی نرم افزار نیستند. به دلیل توانایی حل غیرخطی در این نرم افزارها مدت زمان زیادی است که در صنایع مختلف نظیر صنعت تایرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استقبال و استفاده از مدل‌های ماده مربوط به صنعت تایرسازی موجب رشد و توسعه مدل های بیشتر و به روز‌تر الاستومر و ساختارهای تقویت شده در این نرم افزار شده است.

رفتارهای غیرخطی الاستومر ها شامل الاستیسیته غیرخطی (هایپرالاستیسیته)، آسیب (اثر مولینز) و رفتار ویسکوالاستیک که معمولا به صورت حلقه‌های هیسترزیس دیده می‌شود می‌باشند. ممکن است نیاز به تحلیل کوپل دمایی-مکانیکی باشد، در این صورت نیز برخی مدل های مواد ترمومکانیکی قابل استفاده به صورت آماده وجود دارند و اگر مدلی وجود نداشته باشد با استفاده از ابزار زیربرنامه امکان توسعه مدل توسط کاربر وجود دارد.

کالیبراسیون مواد و مصالح در دستور العمل تجهیزات پزشکی

صنعت دیگری که مدل‌های ماده در آن اهمیت دارد پزشکی و مهندسی پزشکی می‌باشد. جاییکه سعی می‌شود با طراحی و تولید دستگاه‌ها بخشی از توانایی را به بیماران بازگردانند یا در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

کالیبراسیون مواد و مصالح

کالیبراسیون در پزشکی و مهندسی پزشکی

عمده مدل های ماده‌ای که در این صنعت مورد استفاده است مربوط به مدل ماده بافت بدن، ماهیچه، غضروف، استخوان و مواردی مثل این می‌باشد. تحقیقات زیادی برای تعیین معادلات ریاضی این مواد صورت گرفته است. بسیاری از این مواد هم اکنون در نرم افزار آباکوس (Abaqus) و ال اس داینا (LS-Dyna) قابل استفاده هستند.

مدل سازی در مقیاس میکرو و نانو در کالیبراسیون مواد و مصالح

حوزه‌ی دیگر تحقیقاتی که هم اکنون در حال اجرا است، مدل سازی مواد با توجه به آرایش و ساختار آنها در مقیاس مولکولی و نانو است. در این زمینه نرم افزار قدرتمند BIOVIA بیشتر مورد استفاده است.

کالیبراسیون مواد و مصالح

مدل سازی در مقیاس میکرو و نانو

اخیرا مدل سازی مواد کامپوزیتی و فلزی در مقیاس میکرو مورد توجه قرار گرفته است. مدل سازی و تحلیل خرابی این مواد در مقیاس میکرو با روش‌های مختلف در نرم افزار آباکوس قابل اجرا می‌باشد. جهت سهولت  شبیه سازی تعدادی پلاگین بدین منظور توسط افراد و شرکت‌های مختلف نیز توسعه داده شده‌اند.

کالیبراسیون مدل های مواد و مصالح

کار با هر یک از مدل های ماده نیازمند تعریف پارامترهای ماده است که از نتایج آزمون های تجربی حاصل می‌شود. این امر هنگامی که رفتار ماده غیرخطی است همراه با چالش است. بنوموسی توانایی کالیبراسیون این دسته از مواد و مصالح را با استفاده از نرم افزارهای مختلف دارد. اطلاعات بدست آمده از کالیبراسیون مواد قابل استفاده در انواع نرم افزارهای مطرح مهندسی نظیر انسیس، آباکوس و ال اس داینا می‌باشند.

کالیبراسیون مواد و مصالح

استقبال و استفاده از مدل های ماده مربوط به صنعت تایرسازی موجب رشد و توسعه مدل های بیشتر و به روز‌تر الاستومر و ساختارهای تقویت شده در این نرم افزار شده است. 

رفتارهای غیرخطی الاستومر ها شامل الاستیسیته غیرخطی (هایپرالاستیسیته)، آسیب (اثر مولینز) و رفتار ویسکوالاستیک که معمولا به صورت حلقه‌های هیسترزیس دیده می‌شود، می‌باشند. ممکن است در یک تحقیق، نیاز به تحلیل کوپل دمایی-مکانیکی باشد، در این صورت نیز برخی مدل های مواد ترمومکانیکی قابل استفاده به صورت آماده وجود دارند و اگر مدلی وجود نداشته باشد با استفاده از ابزار زیر برنامه امکان توسعه مدل توسط کاربر وجود دارد.

کالیبراسیون مواد و مصالح

کالیبراسیون مواد و مصالح

جهت تعیین پارامترهای مواد، کالیبراسیون و مدل سازی رفتار مواد در نرم افزارهای اجزا محدود با ما تماس بگیرید. نتایج آزمایشگاهی بسیاری از این مواد در این شرکت موجود می‌باشند و در تحقیقات و پروژه‌های مختلف استفاده شده‌اند.

این مواد شامل: انواع فوم ها ، پلیمرها ، کامپوزیت ها ، سرامیک ها ، بتن ، آسفالت و سایر مصالح ساختمانی ، فلزات ، الاستومرها و لاستیک ها ، چوب و سایر مصالح مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر صنایع دریایی ، هوافضا و هواپیماسازی ، راه سازی و ساختمان ، نفت ، گاز و پتروشیمی ، خودروسازی ، کشاورزی ، معدن ، ریلی و راه آهن ، بسته بندی و سایر صنایع مرتبط می‌باشند.

  • کالیبراسیون مدل های مواد ویسکوالاستیک، ویسکوپلاستیک و ناهمسانگرد (غیر ایزوتروپیک)

  • ارزیابی پایداری هر نوع مدل ماده جهت استفاده در نرم افزار اجزا محدود

  • امکان انجام آزمون‌های مجازی در مودهای مختلف بارگذاری با تاریخچه زمانی تنش و کرنش مختلف

  • کالیبراسیون انواع مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی

  • امکان استفاده از نتایج در نرم افزارهای مختلف طراحی مهندسی