کالیبراسیون مواد و مصالح

مدل سازی مواد و مصالح و کالیبراسیون مدل ماده بخش مهمی از تحلیل اجزای محدود یک سازه است که دقت آنها تاثیر زیادی در دقت و خطای نتایج تحلیل دارد. همیشه اطلاعات بدست آمده از نتایج آزمون های تجربی قابل استفاده در نرم افزارهای اجزا محدود نیست. نرم افزار های اجزا محدود (FEM) نظیر نرم افزار اباکوس توانایی خوبی جهت مدل سازی مواد مختلف دارند. هرچند همچنان بسیاری از مدل ها قابل استفاده در محیط گرافیکی نرم افزار نیستند. به دلیل توانایی حل غیرخطی در این نرم افزارها مدت زمان زیادی است که در صنایع مختلف نظیر صنعت تایرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

صنعت تایرسازی

مدل سازی مواد یا متریال بخش مهمی از تحلیل اجزای محدود یک سازه است که دقت آنها تاثیر زیادی در دقت و خطای نتایج تحلیل دارد. نرم افزار های اجزا محدود نظیر نرم افزار اباکوس توانایی خوبی جهت مدل سازی مواد مختلف دارند. هرچند همچنان بسیاری از مدل ها قابل استفاده در محیط گرافیکی نرم افزار نیستند. به دلیل توانایی حل غیرخطی در این نرم افزارها مدت زمان زیادی است که در صنایع مختلف نظیر صنعت تایرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. استقبال و استفاده از مدل های ماده مربوط به صنعت تایرسازی موجب رشد و توسعه مدل های بیشتر و به روز تر الاستومر و ساختارهای تقویت شده در این نرم افزار شده است. رفتار های غیرخطی الاستومر ها شامل الاستیسیته غیرخطی (هایپرالاستیسیته)، آسیب (اثر مولینز) و رفتار ویسکوالاستیک که معمولا به صورت حلقه های هیسترزیس دیده می شود می باشند. ممکن است نیاز به تحلیل کوپل دمایی-مکانیکی باشد، در این صورت نیز برخی مدل های مواد ترمومکانیکی قابل استفاده به صورت آماده وجود دارند و اگر مدلی وجود نداشته باشد با استفاده از ابزار زیربرنامه امکان توسعه مدل توسط کاربر وجود دارد.

پزشکی و مهندسی پزشکی

صنعت دیگری که مدل های ماده در آن اهمیت دارد پزشکی و مهندسی پزشکی می باشد. جاییکه سعی می شود با طراحی و تولید دستگاه ها بخشی از توانایی را به بیماران بازگردانند یا در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند. عمده مدل های ماده ای که در این صنعت مورد استفاده است مربوط به مدل ماده بافت بدن، ماهیچه، غضروف، استخوان و مواردی مثل این می باشد. تحقیقات زیادی برای تعیین معادلات ریاضی این مواد صورت گرفته است. بسیاری از این مواد هم اکنون در نرم افزار آباکوس (Abaqus) و ال اس داینا (LS-Dyna) قابل استفاده هستند.

مدل سازی در مقیاس میکرو و نانو

حوزه ی دیگر تحقیقاتی که هم اکنون در حال اجرا است، مدل سازی مواد با توجه به آرایش و ساختار آنها در مقیاس مولکولی و نانو است. در این زمینه نرم افزار قدرتمند BIOVIA بیشتر مورد استفاده است. اخیرا مدل سازی مواد کامپوزیتی و فلزی در مقیاس میکرو مورد توجه قرار گرفته است. مدل سازی و تحلیل خرابی این مواد در مقیاس میکرو با روش های مختلف در نرم افزار آباکوس قابل اجرا می باشد. جهت سهولت  شبیه سازی تعدادی پلاگین بدین منظور توسط افراد و شرکت های مختلف نیز توسعه داده شده اند.

کالیبراسیون مدل های مواد

کار با هر یک از مدل های ماده نیازمند تعریف پارامترهای ماده است که از نتایج آزمون های تجربی حاصل می شود. این امر هنگامی که رفتار ماده غیرخطی است همراه با چالش است. بنوموسی توانایی کالیبراسیون این دسته از مواد و مصالح را با استفاده از نرم افزارهای مختلف دارد. اطلاعات بدست آمده از کالیبراسیون مواد قابل استفاده در انواع نرم افزارهای مطرح مهندسی نظیر انسیس، آباکوس و ال اس داینا می باشند.

استقبال و استفاده از مدل های ماده مربوط به صنعت تایرسازی موجب رشد و توسعه مدل های بیشتر و به روز تر الاستومر و ساختارهای تقویت شده در این نرم افزار شده است. رفتار های غیرخطی الاستومر ها شامل الاستیسیته غیرخطی (هایپرالاستیسیته)، آسیب (اثر مولینز) و رفتار ویسکوالاستیک که معمولا به صورت حلقه های هیسترزیس دیده می شود، می باشند. ممکن است در یک تحقیق، نیاز به تحلیل کوپل دمایی-مکانیکی باشد، در این صورت نیز برخی مدل های مواد ترمومکانیکی قابل استفاده به صورت آماده وجود دارند و اگر مدلی وجود نداشته باشد با استفاده از ابزار زیربرنامه امکان توسعه مدل توسط کاربر وجود دارد. جهت تعیین پارامترهای مواد، کالیبراسیون و مدسازی رفتار مواد در نرم افزارهای اجزا محدود با ما تماس بگیرید. نتایج آزمایشگاهی بسیاری از این مواد در این شرکت موجود می باشند و در تحقیقات و پروژه های مختلف استفاده شده اند. این مواد شامل: انواع فوم ها ، پلیمرها ، کامپوزیت ها ، سرامیک ها ، بتن ، آسفالت و سایر مصالح ساختمانی ، فلزات ، الاستومرها و لاستیک ها ، چوب و سایر مصالح مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر صنایع دریایی ، هوافضا و هواپیماسازی ، راه سازی و ساختمان ، نفت ، گاز و پتروشیمی ، خودروسازی ، کشاورزی ، معدن ، ریلی و راه آهن ، بسته بندی و سایر صنایع مرتبط می باشند.

  • کالیبراسیون مدل های مواد ویسکوالاستیک، ویسکوپلاستیک و ناهمسانگرد (غیر ایزوتروپیک)
  • ارزیابی پایداری هر نوع مدل ماده جهت استفاده در نرم افزار اجزا محدود
  • امکان انجام آزمون های مجازی در مودهای مختلف بارگذاری با تاریخچه زمانی تنش و کرنش مختلف
  • کالیبراسیون انواع مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی
  • امکان استفاده از نتایج در نرم افزارهای مختلف طراحی مهندسی

کارشناسان ما آماده پاسخ گویی به سوالات شما هستند. همچنین می توانید به گروه های پرسش و پاسخ ما در تلگرام بپیوندید.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@banumusagr.com

سلام، مسئول مربوطه را انتخاب کنید تا هم اکنون در واتساپ شما را راهنمایی کند. یا با شماره 05135424520 تماس بگیرید.

×