خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

تایرسازی

tire elastomer hyperelastic s لاستیک تایرتولید کنندگان تایر باید در هنگام طراحی به حداقل مصرف سوخت خودرو در ضمن حفظ ایمنی تایر دقت داشته باشند. نرم افزارهای اجزاء محدود با تسریع زمان طراحی، بررسی ایده ها و رفع چالش ها ابزار مناسبی در صنعت تایرسازی می باشند.

این شرکت با دانش مربوط به مواد هایپرالاستیک آماده ارائه خدمات مربوطه، به کارخانه های تایرسازی می باشد.

توانایی ها

  • طراحی و شبیه سازی یکپارچه
  • هیدروپلنینگ (Hydroplaning)
  • تعیین نیروی پسای آیرودینامیک ناشی از تایر
  • پیش بینی نویز تایر
  • پیش بینی تولید حرارت و دمای لاستیک
  • مدلسازی اندرکنش خاک و تایر

اندرکنش خاک و تایر تاثیر مستقیم در کارایی تایر دارد. تجهیزات صنعتی سنگین، ماشین آلات کشاورزی و سایر وسایل جاده ای نیاز به مدلسازی این مساله در طراحی تایر دارند. روش مناسب برای مدلسازی، کوپل اویلری لاگرانژی (CEL) می باشد.

  • مدلسازی مواد و کالیبراسیون خاک (مدل ماده دراکر-پراگر اصلاح شده و CAP)
  • مدلسازی اندرکنش تایر و سنگ ریزه