خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

تحلیل مسائل ژئوتکنیک مهندسی ژئوتکنیک و تحلیل مسائل آن

تحلیل مسائل ژئوتکنیک

تحلیل مسائل ژئوتکنیک : به دلیل اینکه تمام ابنیه و سازه‌ها به نوعی در تماس با خاک هستند مطالعه رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با آن لازم و ضروری است.

برخلاف سایر مصالح مهندسی خاک به دلیل ناهمگنی و بعضی خصوصیات دیگر رفتار پیچیده‌ای نسبت به سایر مصالح دارد. شناخت نوع خاک محل پروژه، مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن در غالب شناسایی‌های محلی و آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی انجام می‌شود.

در مهندسی ژئوتکنیک نیروها و تنش‌ها و در نتیجه تغییر شکل‌های مربوط به خاک در تماس با سازه بررسی، و پایداری و ظرفیت باربری آن کنترل می‌شود.

مخاطرات محتمل در رابطه با خاک شامل زمین لرزه، زمین لغزش، روانگرایی و … می‌باشد که در تحلیل و طراحی انواع سازه‌های در تماس با خاک مانند پی‌ها، سازه‌های نگهبان، عملیات خاکی و … لازم است مسائل مربوط به مهندسی ژئوتکنیک در نظر گرفته شود.

در واقع سازه‌های در تماس با خاک دو فاز طراحی دارند. یک فاز طراحی ژئوتکنیکی و یک فاز طراحی سازه‌ای. رادیه‌ها، شمع‌ها و کیسون‌ها نمونه‌هایی از پی‌ها و دیوارهای حائل و سدهای خاکی نمونه‌هایی از سازه‌های نگهبان و احداث خاکریز‌ها، گودها، تونل‌ها، کانال‌ها، مخازن و … نمونه‌هایی از عملیات خاکی می‌باشند.

 

تحلیل مسائل ژئوتکنیک

تحلیل مسائل ژئوتکنیک

 

 

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با نرم افزار PLAXIS

 

خدمات ما در تحلیل مسائل ژئوتکنیک

 

 • آزمایش خاک و تعیین تیپ خاک و ارائه گزارش مکانیک خاک و تاییدیه از سازمان نظام مهندسی و سازمان مدیریت بحران
 • بهسازی بستر خاک
 • طراحی انواع سدهای خاکی
 • مطالعات زیست محیطی
 • پایدارسازی شیروانی‌ها
 • طراحی انواع دیوارهای حائل
 • طراحی انواع شالوده‌ها
 • مطالعات ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی مربوط به مهندسی ژئوتکنیک

 

 

 

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با نرم افزار plaxis

تحلیل روش تونل سازی اتریشی (NATM)

 

 

 

توانایی ما در تحلیل مسائل ژئوتکنیک

 

 • دانش کامل در مورد رفتار خاک نرم ، خاک سخت شونده (hardening soil) ، سختی در کرنش کوچک ، درزه و خزش شامل مدل های مصالح مور-کولومب (Mohr-Coulomb) ، هوک-بران (Hoek-Brown)، کم کلی اصلاح شده (Modified Cam Clay) و سکیگوچی-اوتا (Sekiguchi-Ohta)
 • مدل سازی پی نواری 2 بعدی و محاسبه ظرفیت باربری
 • مدل سازی پی های مربعی 3 بعدی و محاسبه ظرفیت باربری
 • مدل سازی سد های خاکی و محاسبه نشست در ضمن ساخت مرحله ای
 • محاسبه و مدل سازی تراوش در خاک- تراوش از زیر سپر
 • مدل سازی تراوش از زیر بدنه سد خاکی
 • مدل سازی تراوش از زیر سد بتنی در حالت وجود سپر فولادی یا بتنی
 • مدل سازی دیوارهای خاک مسلح با ژئوتکستایل، ساخت مرحله ای یک دیوار خاک مسلح
 • مدل سازی دیوارهای بتنی وزنی در حالت محرک ، مقاوم و سکون ، محاسبه توزیع فشار جانبی
 • مدل سازی انواع روش های ساخت تونل
 • شبیه سازی انواع شرایط خاک برداری

 

 

تحلیل مسائل ژئوتکنیک در نرم افزار پلکسیس

تحلیل نشست پلکسیس

 

مزیت شبیه سازی و تحلیل ژئوتکنیک

 

 • پیش بینی حرکت زمین ، انحرافات سازه و بارگذاری با دقت زیاد
 • کاهش احتیاط غیرضرور در طراحی
 • درک تغییرات عملکرد نسبت به بارگذاری و عدم قطعیت و ناپایداری مواد

 

 

تحلیل مسائل و مول سازی با ژئوتکنیک plaxis

پیش بینی گودبرداری با PLAXIS 2D

 

تحلیل دینامیک در نرم افزار plaxis

با محاسبه پاسخ دینامیکی سازه توسط نرم افزار PLAXIS امکان تعیین مدل دمپر/فنر برای سازه های رو زمینی با دقت بیشتری فراهم می شود.

 

تحلیل و مدلسازی مسائل ژئوتکنیک با پلکسیس

تحلیل لرزه ای سد plaxis

 

مخاطبین این نرم افزار

 
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی عمران سازه، ژئوتکنیک و سایر رشته های مرتبط
 • مهندسین ناظر
 • مهندسین شاغل در زمینه راه و ساختمان

نرم افزارها

 • PLAXIS
 • Abaqus
 • Ansys
 • FLAC
 • LS-Dyna