خدمات

مهندسی پزشکی

آخرین اصلاحات مدل آسیب GISSMO در سال 2020

مدل آسیب گیزمو (Generalized Incremental Stress State dependent damage Model) یا همان مدل آسیب GISSMO فقط در نرم افزار ال اس داینا (LS-Dyna) اضافه شده است و هیچ نرم افزار دیگری تا الان این…

مراکز پردازش سریع و محاسبات سنگین موجود در کشور

کاربرد CAD/CAM/CAE در تولید و صنعت

چرا باید CAD/CAM/CAE در صنایع و تولید محصول استفاده شود  سوال متداولی که در صنعت از ما پرسیده می شود این است که کاربرد CAD/CAM/CAE در تولید و صنعت چیست؟…