شبیه‌سازی برخورد کامیون به ساختمان 4 طبقه با اسکلت فولادی

 

ما در این پروژه توسط نرم افزار آباکوس (Abaqus) برخورد یک کامیون با اسکلت فلزی را شبیه سازی کردیم . شروع و گسترش خرابی سازه (اسکلت فولادی) در اثر برخورد کامیون با یکی از ستون‌های اصلی یک ساختمان 4 طبقه مورد بررسی قرار گرفت و شبیه سازی برخورد در آباکوس انجام شد .

شبیه‌سازی برخورد کامیون به ساختمان 4 طبقه با اسکلت فولادی

در این شکل ستون اصلی آسیب دیده نمایش داده شده است. این شکل توزیع تنش موجود در این نواحی را نمایش می­ دهد

 

با انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی در آباکوس ، اثر ضربه ناشی از برخورد کامیون با جرم و سرعت‌های مختلف شبیه‌سازی شد. با استفاده از مدل‌های مناسب پلاستیسیته و مدل گسیختگی برشی، تنش‌ها و نیروهای داخلی ایجاد شده در سازه از جمله ستونی که مستقیماً تحت ضربه قرار گرفته بود بدست آمد. برای صحت سنجی فرآیند مدل‌سازی ضربه، از نتایج آزمایشگاهی موجود در زمینه برخورد وسیله نقلیه با ستون فولادی استفاده شد.

 

این شکل اسکلت کلی ساختمان شبیه سازی شده را نمایش می دهد.

این شکل اسکلت کلی ساختمان شبیه سازی شده را نمایش می دهد.

 

چرا شبیه سازی برخورد کامیون با اسکلت فولادی :

به دلیل اهمیت ساختمان های حساس در سطح کشور در شرایط بحرانی ، بررسی این موضوع که در صورت بروز حمله ی انتحاری و موشکی این ساختمان ها چقدر آسیب پذیر هستند موضوع مهمی ست . لذا این پروژه تعریف شد و برخورد کامیون حامل مواد منفجره می تواند در گام های بعدی تعریف گردد.

نمایی از ستون آسیب دیده

نمایی از ستون آسیب دیده

 

 

موارد بررسی شده عبارتند از :

 

  • تعیین ناحیه خرابی و خرابی پیشرونده ساختمان با اسکلت فولادی
  • استفاده از نرم افزارهای ETABS و ABAQUS
  • تعیین مقاومت سازه به حملات انتحاری
  • بررسی برخورد در سرعت‌های مختلف
  • بررسی برخورد با جرم‌های مختلف
  • تعیین نواحی ضعیف سازه

 

از صفحه ی نمونه کارهای ما بازدید کنید .

در صورت نیاز به مشاوره ، در زمینه های طراحی انالیز مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات صنعتی با ما تماس بگیرید .