طراحی و ساخت گنبد و گلدسته کامپوزیتی سبک FRP

طراحی و ساخت گنبد و گلدسته کامپوزیتی چیست؟

[caption id="attachment_5148" align="alignleft" width="300"]ساخت گنبد گلدسته کامپوزیتی گنبد گلدسته کامپوزیتی مصلی کیش[/caption] مزایا و معایب استفاده از متریال و مصالح کامپوزیتی بصورت تفضیلی در اینجا توضیح داده شده است. این مقاله صرفا نمونه کار انجام شده توسط شرکت بنوموسی در ساخت گنبد و گلدسته می باشد. لازم به ذکر است گنبد و گلدسته کامپوزیت طراحی شده ، عظیم ترین گنبد کامپوزیتی منطقه و خاورمیانه می باشد. در این پروژه ، طراحی و شبیه سازی و محاسبات فنی گنبد گلدسته کامپوزیتی مصلی کیش انجام شد .به دلیل محدودیت های موجود در این پروژه (محدودیت هایی از قبیل بار سازه ، ابعاد بزرگ سازه ، رطوبت محیط و کاهش طول عمر متریال های رایج ، اهمیت منطقه ای مصلی کیش ، امنیت مراجعین و نمازگزاران ، امکان استفاده از مواد و مصالح رایج در ساخت گنبد گلدسته (گنبد فلزی و آجری ) وجود نداشت و این طراحی و محاسبات انجام گردید. برای بررسی معیار های خرابی متریال کامپوزیتی می توانید از این لینک بازدید کنید

اهداف پروژه طراحی و ساخت گنبد و گلدسته کامپوزیتی مصلی کیش :

اهداف: [caption id="attachment_5149" align="alignleft" width="260"]FRP dome طراحی وساخت گنبد کامپوزیتی مصلی کیش | بنوموسی[/caption]
 • تعیین لایه چینی مناسب کامپوزیت
 • تعیین نوع الیاف و رزین
 • تعیین مقاومت سازه
 • تعیین وزن بهینه
 • طراحی و تحلیل اتصالات
 • تحلیل دمایی
 • تحلیل خزش و خستگی
 • تحلیل بار ضربه ای
 • تحلیل حمل و نقل و نصب
 • تعیین اندازه بهینه ی پنل های کامپوزیتی
 • تعیین روشهایی جهت تقویت سازه
 • تعیین خیز و کرنش استاندارد
 • تعیین میزان مقاومت چسبندگی کاشی و کامپوزیت
 • شبیه سازی تونل باد و مقایسه نتابج با محاسبات استاندارد و آئین نامه
 • آنالیز رطوبت سازه کامپوزیتی و کاشی [caption id="attachment_5151" align="alignleft" width="246"]نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی | بنوموسی[/caption]
 • تعیین ضخامت مناسب و دیتای مورد نیاز جهت ساخت
با آنکه در حدود 20 سال است که از مواد کامپوزیتی در ساخت گنبدهای مختلف در سازه های اسلامی و غیر اسلامی استفاده می شود اما ابهامات زیادی در طراحی دقیق آن وجود دارد. لذا استفاده از روش شبیه سازی عددی در کنار تست های انجام شده علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان سازه، هزینه های ساخت را نیز کاهش می دهد.

آنالیز سازه کامپوزیتی گنبد مصلی شامل بررسی مقاومت سازه در برابر:

[caption id="attachment_5150" align="alignleft" width="237"]نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی | بنوموسی[/caption]
 • بار مرده: شامل بار وزن سازه است
 • بار زنده: شامل بار باد، برف و باران، زلزله و تردد است

بارهای اعمالی وارد به سازه گنبد و گلدسته:

[caption id="attachment_5152" align="alignleft" width="213"]نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی | بنوموسی[/caption]
 • وزن مرده
 • بار برف
 • بار باد
 • بار تردد
 • بار زلزله

استانداردهای استفاده شده:

 • مقرارت ملی ساختمان- مبحث ششم
 • آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله ۲۸۰۰
 • ASCE7-16 Standard
 • EN 1990
 • European Commission

نتایج تحلیل سازه گنبد و گلدسته کامپوزیتی :

ارزیابی نتایج

[caption id="attachment_5154" align="alignleft" width="236"]نمایی از گنبد کامپوزیتی مصلی کیش نمایی از گنبد کامپوزیتی مصلی کیش | سازه[/caption] در این تحلیل داده های مورد استفاده و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی و استاندارد صحت سنجی و اعتبار سنجی شد. به منظور تحلیل زلزله از استاندارد 2800 ویرایش چهارم استفاده شد. تحلیل مودال سازه گنبد جهت تعیین فرکانس های طبیعی انجام پذیرفت.

روش ها مورد استفاده جهت محاسبات و تحلیل گنبد و گلدسته :

[caption id="attachment_5153" align="alignleft" width="241"]نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی نتایج تحلیل سازه گنبد کامپوزیتی | بنوموسی[/caption]
 • روش اجزا محدود (FEM)
 • روش CFD
 • روش تجربی
 • محاسبات دستی
به کمک محاسبات و شبیه سازی های انجام شده، هزینه طراحی و ساخت این گنبد در حدود 30% کاهش یافت. این کاهش هزینه به دلیل موارد زیر می باشد.
 • کاهش انجام تست های آزمایشگاهی جهت تعیین خواص مواد کامپوزیتی
 • کاهش اتلاف متریال و سعی و خطاهای معمول ساخت
 • تعیین ضخامت بهینه کامپوزیت و در نتیجه آن کاهش مصرف متریال در ساخت
 • طراحی اتصالات ارزان قیمت کارآمد نسبت به نمونه های مشابه
برای مشاوره در طراحی ، محاسبات و ساخت گنبد و گلدسته کامپوزیتی با ما تماس بگیرید .