مدل سازی عددی خوردگی استنت

مدل سازی عددی خوردگی استنت 
امروزه يکي از بيماری­های شايع در جوامع بشري،­­­ ­انسداد شريان کورونري قلب در سنين بالا مي­باشد.­ اين امر موجب اخلال در جريان طبيعي  خون­رساني به اندام­های بدن مي­گردد و در مواردي همچون شريان کورونري قلب که وظيفه آن خون رساني به ماهيچه ­های قلب است، ­اين امر مي تواند به مسئله ­ای خطرناک تبديل گردد که در نهايت به حمله قلبی منجر شود.

استنت

زیست تخریب پذیری استنت

يکی از روش­های نوين برای درمان اين عارضه و  باز کردن شريان­های حياتی گرفته شده،­ استفاده از وسيله‌ای به نام اِستنت (Stent) می­باشد. مواد زیست تخریب پذیر موادی هستند که قابلیت تجزیه شدن بصورت طبیعی یا بوسیله­ ی فعالیت­های زیست محیطی را دارند و می­توان از آنها در تولید مواد مختلف از جمله کاغذ، پلاستیک و … استفاده کرد. یکی از کاربرد­های مواد زیست تخریب پذیر استفاده از آنها در تولید اِستنت می­باشد که از مزایای آن می­توان به از بین رفتن تدریجی استنت بعد از مدت زمان مشخص در بدن، ­اشاره کرد.

مدل سازی عددی خوردگی استنت زیست تخریب پذیر

و بالون در اباکوس  از جمله عوامل مؤثر در موفقيت استفاده از اِستنت،­ تحليل درست رفتار مکانيکي آن است. در اين پروژه با مطالعه روی طرح­های موجود یک نمونه اِستنت زیست تخریب پذیر که در آن داده ­های آزمایشگاهی قابل اعتماد وجود داشت، انتخاب شد. سپس  با استفاده از روش تحليل اجزاي محدود (FEA) رفتار مکانیکی آن بررسی گردید.

برای این منظور ابتدا مدل خرابی حاصل از خوردگی استنت با جنس مشخص تعیین و پس از آن این مدل با استفاده از کدنویسی در فضای سابروتین UMAT نرم افزار Abaqus برای یک نمونه قطعه دمبلی شکل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل سازی عددی خوردگی استنت با نتایج آزمایشگاهی همان مدل مقایسه گردید.

نتیجه ی عالی

انطباق نتایج بسیار خوب بود. پس از آن شریان مدل گردید و اِستنت در آن جای گرفت. به این ترتیب رفتار مکانیکی استنت به صورت کامل مطالعه و ارزیابی شد. کارایی این استنت در شرایط بسیار نزدیک به واقعیت شَبیه سازی شد و نتایج آن برای ادامه روند تحقیق و توسعه (R&D) و ساخت نمونه های آزمایشگاهی تحویل کارفرمای محترم قرار گرفت.

سازی fea استنت با اباکوسدستاوردهای پروژه مدل سازی خوردگی اِستنت زیست تخریب پذیر
  • تعیین مدل خوردگی برای متریال مورد استفاده در ساخت اِستنت
  • تولید برنامه UMAT پیش بینی خوردگی حفره ای و یکنواخت اِستنت
  • تولید اسکریپت پایتون (Python) در نرم افزار آباکوس به منظور نگاشت اطلاعات اولیه خوردگی
  • مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی عددی خوردگی اِستنت برای نمونه دمبلی شکل با نتایج تجربی
  • مدل سازی یک قسمت از شریان به طور کامل
  • قرارگیری استنت در شریان
  • بررسی رفتار مکانیکی کامل استنت

جهت مشاوره و ارتباط با کارشناس پیرامون پروژه شبیه سازی عددی خوردگی استنت زیست تخریب پذیر با ما تماس بگیرید.