تحلیل کوپل ترمومکانیکی دیسک و لنت ترمز

تحلیل کوپل ترمومکانیکی دیسک و لنت ترمز: نقطه حرارتی موضعی بحرانی (Critical Focal Hot Spots) به محلی اطلاق می شود که در هنگام افزایش سریع دما، سطح آهنی تغییر فاز داده و به مارتنزیت تبدیل می شود. تغییر فاز اثر منفی دارد و موجب رشد ترک در چدن ها می شود. هنگامی که نقطه حرارتی (Hot Spot) ماکروسکوپیک باشد، دما می تواند تا 1100 درجه سانتیگراد زیاد شود. برای اجتناب از این مساله لازم است ماکزیمم دمای سطح سیستم ترمز کاهش یابد. برای اینکار باید از مواد با مشخصات انتقال تماسی بالا استفاده شود.

تحلیل کوپل ترمومکانیکی دیسک و لنت ترمز

شروع تحقیقات

تحقیقات مختلف نشان داده است که بیشترین اثر بر دمای تماسی را ضرایب اصطکاک و گرمای ویژه دارند. همچنین می‌توان با افزایش شرایط اتلاف حرارتی با استفاده از دیسک های خنک شونده یا تهویه دار (Ventilated)، به این امر نایل شد. تحقیقات زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته است و نقطه آغاز آن برای اتومبیل های مسابقه ای بوده است.

کوپل ترمومکانیکی دیسک و لنت ترمز

مواد با مدول یانگ بالا

نقاط حرارتی ناشی از تماس غیر یکنواخت بین دو جسم در هنگام اصطکاکی است که فشار بالای موضعی و نرخ بالای تولید شار حرارتی موجب آن می شود. پدیده ای که در سیستم ترمز متداول است. برای یکنواخت کردن سطح تماس لنت و دیسک ترمز، یا باید طراحی سازه ای بهبود یابد و یا اینکه از مواد با مدول یانگ بالا استفاده شود.

در این تحقیق، سیستم ترمز مدلسازی و پس از آن اثرات نوسانات دمایی و تنشی در هنگام ترمز در حالات مختلف بررسی شد. از این تحلیل در تعیین عمر خستگی دیسک و لنت ترمز، نواحی مستعد رشد ترک و بهینه سازی طراحی سیستم ترمز استفاده می شود.

خدمات مرتبط در تحلیل کوپل ترمومکانیکی دیسک و لنت ترمز

  • آنالیز حرارتی
  • طراحی سیستم خنک کننده
  • باز طراحی و بهینه سازی
  • تحلیل خستگی
  • بررسی اثرات استحاله فازی
  • آنالیز خرابی

tire road and brake model in Abaqus

این شرکت امور طراحی و تحقیق و توسعه صنایع خودروسازی، قطعه سازی و ماشین سازی را به عهده دارد. جهت اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید.

همچنین در صورت نیاز به منتورینگ در این زمینه می توانید از طریق این لینک اقدام نمایید