شبیه سازی نورد گرم و سرد

این شرکت پروژه‌های بسیاری در ارتباط با نورد گرم و سرد اجرا کرده است که به طور مثال می‌توان به شبیه‌سازی نورد گرم برای ورق‌های فولادی و برنجی در یک و چند مرحله و نورد سرد یازده مرحله‌ای اشاره کرد. تعیین شرایط خنک‌کاری، تعیین نیروی غلتک، تعیین ابعاد ورق پس از نورد، محاسبه انحناها و.. در این پروژه‌ها مورد نظر بوده است. برخی از این شبیه‌سازی‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد ترک و خرابی غلتک به دلیل نوسانات دمایی و افزایش دمای سطحی آن به دلیل تماس با ورق انجام شده است.

  • پیش‌بینی شرایط مورد نیاز جهت خنک‌کاری قطعه
  • پیش‌بینی و تعیین دمای تعادل غلتک با وجود سیستم خنک‌کاری
  • تعیین کانتور نفوذ گرما به عمق غلتک
  • بررسی اثر اصطکاک
  • بررسی اثر سیال خنک‌کننده بر دمای تعادل غلتک
  • بررسی اثر سرعت نورد
  • در نظر گرفتن تمام شرایط انتقال حرارت (تشعشعی، همرفتی و تماسی)
  • تعیین دمای لایه‌های مختلف غلتک در شرایط مختلف
  • تعیین اصطکاک، سرعت و فاصله گپ بهینه در نورد

شبیه سازی نورد گرم و سرد

شکل 1

شبیه سازی نورد گرم و سرد

شکل 3

2

شکل 2

در صورت نیاز به منتورینگ در این زمینه میتوانید از طریق این لینک اقدام کنید.