آسیب ضربه ی سرعت کم در مخزن فشار کامپوزیتی

یکی از عیوب مواد کامپوزیتی ضعف آن‌ها در برابر بارهای ضربه‌ای است. بررسی اثر آسیب ضربه ی سرعت کم در مخزن فشار کامپوزیتی، به دلیل شرایط حساس آن‌ها در صنایع مختلف از قبیل  صنایع دریایی، صنایع هوافضا و صنایع خودروسازی حائز اهمیت می‌باشد.

روش حل ضربه ی سرعت کم در مخزن فشار کامپوزیتی

 

ضربات وارده بر مواد کامپوزیتی موجب رشد آسیب در آن‌ها می‌شود. این آسیب‌ها با چشم غیرمسلح قابل‌مشاهده نمی‌باشند و می‌توانند تا 60% موجب کاهش استحکام آن ماده شوند. در نرم‌افزار ABAQUS برای المان‌های پوسته‌ای می‌ توان از معیار تخریب هاشین (HASHIN) برای شبیه‌ سازی تخریب پیش‌ رونده‌ی مواد کامپوزیتی، استفاده کرد.

اما برای المان‌ های سه‌ بعدی این امکان وجود ندارد. لذا در پروژه حاضر برای شبیه‌ سازی آسیب، کد تخریب پیش‌رونده‌ای بر اساس مکانیک آسیب پیوسته(CDM) و روش ترک پخشی (Smeared cracking) نوشته شده است.

این سابروتین می‌تواند مود های آسیب را یک به یک و به‌ صورت مجزا نشان دهد. در این کد از معیار سه‌ بعدی هاشین و معیار ماکزیمم تنش برای بررسی شروع آسیب و شناسایی مود های آسیب استفاده شده است.

شبیه سازی ضربه در کامپوزیت با نرم افزار آباکوس

شبیه سازی ضربه در کامپوزیت با نرم افزار آباکوس

تورق و ضربه ی سرعت کم در مخزن فشار کامپوزیتی

 

در این تحقیق اثر آسیب تورق نیز بررسی شده است. تورق معمولاً موجب کاهش استحکام باقیمانده‌ی مواد کامپوزیتی می‌گردد. این نوع آسیب معمولاً بین لایه‌های با جهت‌گیری مختلف الیاف دیده می‌شود.

آسیب ضربه ی سرعت کم در مخزن فشار کامپوزیتی

آسیب ضربه ی سرعت کم در مخزن فشار کامپوزیتی

 

 

ضربه ی سرعت کم در مخزن فشار کامپوزیتی

 

در نهایت یک مخزن فشار کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه‌ای مطابق با استاندارد ASME بخش 10 در نرم‌افزار المان محدود شبیه‌ سازی گردید و رشد آسیب در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس مقدار استحکام فشاری باقیمانده در آن تحت بارگذاری ضربه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آسیب های ناشی از ضربه با سرعت کم موجب کاهش 30 تا 60 درصدی استحکام باقیمانده مخازن فشار داخلی کامپوزیتی می شود.

شبیه سازی ضربه در کامپوزیت با آباکوس

شبیه سازی ضربه در کامپوزیت با آباکوس

طراحی مخزن فشار شبیه سازی ضربه و بررسی آسیب در نرم افزار های مهندسی نظیر آباکوس و انسیس نیاز به تخصص هایی دارد که مهندسان ما در شرکت بنیان صنعت بنوموسی تخصص های لازم را در این زمینه دارند. برای مشاوره تماس بگیرید.