تحلیل بارگذاری نوسانی اسلیو رگلاتور

 

در این پروژه بستری مناسب جهت مدل‌سازی و شبیه‌سازی یک قطعه لاستیکی به نام اسلیو رگلاتور، به‌منظور تحلیل مکانیکی-دینامیکی آن فراهم گردیده است. اسلیو تنها بخش متحرک رگلاتورهای کاهش فشار در ایستگاه‌های تقلیل فشار است و در عین سادگی دارای عملکرد منحصربه‌فرد و کلیدی در رگلاتور می‌باشد. هدف از این شبیه‌سازی تعیین عمر خرابی اسلیو تحت بارگذاری نوسانی بود. ماده مصرفی در ساخت این قطعه تحت تست‌های مختلف قرار گرفت و مدل رفتاری بهینه برای آن تعیین گردید و رفتار خرابی و خستگی این ماده تحت بارگذاری نوسانی و استاتیکی بررسی شد.

  • پیش‌بینی مقاومت قطعه به بارگذاری نوسانی در فشار بالا
  • تعیین بهترین مدل رفتاری برای ماده‌ی هایپرالاستیکی
  • تعیین عمر خرابی اسلیو تحت بارگذاری نوسانی
  • تحلیل خرابی و خستگی مواد هایپرالاستیک
  • پیش‌بینی ناحیه خرابی در قطعه

 

4

شکل 1

 

اسلیو رگلاتور

شکل 3

 

اسلیو رگلاتور

شکل 2