خدمات

شبیه سازی پدیده موج دار شدن تایر

معمولا برای تایرها سرعت بحرانی تعریف میشود که افزایش سرعت تا آن مقدار، باعث موج دار شدن تایر میشود.

شبیه سازی پدیده موج دار شدن تایر در انیمیشن زیر نشان داده شده است.

برای تایر شبیه سازی شده در این انیمیشن انی پدیده در سرعت 240 کیلومتر بر ساعت رخ داده است.

مطابق شبیه سازی های انجام شده، نرخ رشد آسیب برای تایر با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت که موج دار می شود، 10 برابر بیشتر از تایر با سرعت کم است.

موج دار شدن تایر

 

مهندسان شرکت بنیان صنعت بنوموسی می توانند این پدیده را با استفاده از نرم افزارهای مهندسی پیش بینی نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.