خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

صنعت راه و ساختمان

مهندسی سازه و زلزله

طراحی سازه و زلزله امری مهم و پایه در طراحی راه و ساختمان می باشد. آنالیز درست سازه نیازمند اطمینان از ایمنی راه و ساختمان و زیرساخت ها است. به طور مثال تحلیل استاتیک می تواند استحکام اتصال سازه بتن مسلح یا جابه جایی در قاب فولادی را تعیین کند. معمولا تحلیل دینامیک و مودال برای تحلیل لرزه ای سازه مورد استفاده قرار می گیرند تا پاسخ سازه در برابر نیروی باد یا ارتعاش ناشی از جابه جایی بار را پیش بینی کنند. در اکثر موارد لازم است رفتار غیرخطی برای ماده یا هندسه در نظر گرفته شود که می تواند به دلیل جابه جایی های بزرگ یا آسیب بتن باشد. {ادامه مطلب}

مهندسی ژئوتکنیک

به دلیل اینکه تمام ابنیه و سازه‌ها در صنعت راه و ساختمان به نوعی در تماس با خاک هستند مطالعه رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با آن لازم و ضروری است. برخلاف سایر مصالح مهندسی خاک به دلیل ناهمگنی و بعضی خصوصیات دیگر رفتار پیچیده‌ای نسبت به سایر مصالح دارد. شناخت نوع خاک محل پروژه، مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن در غالب شناسایی‌های محلی و آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی انجام می‌شود. در مهندسی ژئوتکنیک نیروها و تنش‌ها و در نتیجه تغییر شکل‌های مربوط به خاک در تماس با سازه بررسی، و پایداری و ظرفیت باربری آن کنترل می‌شود. {ادامه مطلب}