تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

_________________________________________________________

در این سری پروژه‌ها تحلیل خرابی به روش آنالیز آثار و حالت خرابی (FMEA) و روش اجزا محدود، برای موتورهای دیزل دریایی درون‌نصب و برون‌نصب انجام شده است. با استفاده از داده‌های آماری موجود خرابی‌های رایج به وجود آمده در این سیستم‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در شبیه‌سازی‌های صورت گرفته می‌توان به تحلیل‌های دمایی، سایش و رشد ترک در بوش سیلندر اشاره کرد. نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی جهت بهبود کیفیت مدل در طراحی مجدد مورد استفاده قرار گرفتند.

 

 • تولید مدل FMEA برای موتور مورد نظر
 • بررسی رشد ترک در میل‌لنگ
 • بررسی انتقال حرارت در بوش سیلندر
 • تحلیل خستگی حرارتی در بوش سیلندر
 • تحلیل سایش در بوش سیلندر
 • متالوگرافی سطح شکست
 • اسکن سه‌بعدی میل‌لنگ
 • بررسی خوردگی در بوش سیلندر

تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

شکل 1

تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

شکل 3

تحلیل خرابی موتورهای دیزل دریایی

شکل 2

شکل 1: موتور دیزل دریایی

شکل2: فرکتوگرافی سطح شکست

شکل 3: آنالیز دمایی بوش سیلندر

اطلاعات ارتباطی

 • مشهد- شهرک فناوری صنایع غذایی- مرکز خدمات
 • 051-35424520
 • 051-35424520
 • info@BanuMusaGr.com
 • www.BanuMusaGr.com

عضویت در خبرنامه

موقعیت ما

معرفی شرکت بنیان صنعت بنوموسی

هسته اولیه گروه تحقیقاتی بنوموسی در سال 1391 کار خود را با انجام پروژه های شبیه سازی و آنالیز عددی در صنایع مختلف آغاز کرد. با گذشت 5 سال از آغاز فعالیت و انجام پروژه های صنعتی گوناگون گروه تحقیقاتی بنوموسی به شرکت بنیان صنعت بنوموسی تبدیل شد و حوزه فعالیت خود در زمینه تحقیقات نرم افزاری و سخت افزاری را به صورت چشم گیری گسترش داد. این شرکت در حال حاضر یکی از شرکت های تحقیقاتی جهت انجام پروژه های گوناگون در صنایع مختلف همتراز با شرکت ها و پژوهشکده های صنعتی بزرگ در کشور به شمار می آید.