آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

_________________________________________________________

پس از بررسی مزایا و معایب مدل‌های مختلف تحلیل آسیب کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پارچه سوزنی، مدل مناسب از جهت اجرایی بودن و قابلیت سریع تحلیل آسیب جهت کدنویسی به زبان فرترن انتخاب گردید. دو زیربرنامه تحلیل آسیب VUSDFLD و VUMAT بر مبنای مدل منتخب جهت اجرا در نرم‌افزار ABAQUS تهیه شد که قابلیت تحلیل آسیب با کاهش خواص ناگهانی و کاهش خواص تدریجی را دارا بودند. این پروژه برای دو نوع بارگذاری استاتیکی و چرخه‌ای اجرا گردید.

  • پیش‌بینی آسیب استاتیکی درکامپوزیت‌های سوزنی
  • پیش‌بینی آسیب خستگی در کامپوزیت‌های سوزنی
  • برنامه‌نویسی سابروتین‌های VUSDFLD و VUMAT

آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

شکل 1

آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

شکل 3

آسیب خستگی و استاتیکی در ورق کامپوزیتی سوزنی

شکل 2

شکل 1: فرکتوگرافی سطح خرابی

شکل2: کانتور تنش

شکل 3: کانتور خرابی

اطلاعات ارتباطی

  • مشهد- شهرک فناوری صنایع غذایی- مرکز خدمات
  • 051-35424520
  • 051-35424520
  • info@BanuMusaGr.com
  • www.BanuMusaGr.com

عضویت در خبرنامه

موقعیت ما

معرفی شرکت بنیان صنعت بنوموسی

هسته اولیه گروه تحقیقاتی بنوموسی در سال 1391 کار خود را با انجام پروژه های شبیه سازی و آنالیز عددی در صنایع مختلف آغاز کرد. با گذشت 5 سال از آغاز فعالیت و انجام پروژه های صنعتی گوناگون گروه تحقیقاتی بنوموسی به شرکت بنیان صنعت بنوموسی تبدیل شد و حوزه فعالیت خود در زمینه تحقیقات نرم افزاری و سخت افزاری را به صورت چشم گیری گسترش داد. این شرکت در حال حاضر یکی از شرکت های تحقیقاتی جهت انجام پروژه های گوناگون در صنایع مختلف همتراز با شرکت ها و پژوهشکده های صنعتی بزرگ در کشور به شمار می آید.