خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

تحلیل اجزا محدود (FEA)

تماس مستقیم

تحلیل اجزا محدود

تحلیل اجزا محدود: مدل سازی پیشرفته اجزا محدود در بنوموسی برای مسائل مختلف انجام می شود. هرچند شرکت ها و کارخانجات صنعتی معمولا دارای دفاتر طراحی هستند اما در بنوموسی سطح بالاتری از تخصص ، تجربه و دانش برای مدل سازی اجزا محدود (FEM) انجام می گیرد. در این شرکت به مقتضای نیاز از نرم افزارهای اجزا محدود اباکوس (ABAQUS) ، ادینا (ADINA) ، کامسول (COMSOL) ، انسیس (ANSYS) و ال اس داینا (LS-DYNA) استفاده می شود.

تحلیل اجزا محدود

تحلیل اجزا محدود FEA

در این شرکت افراد با تخصص های گوناگون در کنار یکدیگر مساله را از جنبه های مختلف ارزیابی می کنند و پس از آن اقدام به طراحی و مدل سازی آن می کنند. در تمام مراحل همواره یک نفر برای ارزیابی مستمر بر مساله نظارت دارد تا از خطای انسانی که معمول ترین خطا در محاسبات نرم افزاری است جلوگیری نماید. توانایی ما در این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

پاسخگویی سریع

به سرعت مدل از نرم افزار CAD به نرم افزار CAE منتقل می شود و فرآیند تولید شبکه و اعمال شرایط مرزی و بارگذاری اعمال می گردد.

مواد با رفتار غیرخطی

انواع حالاتی که بر رفتار ماده تاثیر می گذارد می تواند در نرم افزار مدل سازی شود. وابستگی به نرخ کرنش ، وابستگی به دما ، آسیب ، ناهمسانگردی و سایر موارد با توجه به نیاز در مساله درنظر گرفته می شوند.

تحلیل اجزا محدود در آباکوس

تحلیل اجزا محدود در آباکوس

برخی مواقع مدل های مواد و مصالح در نرم افزار اجزا محدود موجود نیست؛ در این حالت کدنویسی های لازم برای افزودن مدل دلخواه صورت می گیرد. توانایی مدل سازی مواد الاستومری ، فوم ، ترموپلاستیک (گرما نرم) ، ترموست (گرما سخت) ، چوب ، کامپوزیت ها (پارچه ، بافت ، چندلایه ، سوزنی و …) وجود دارد. کالیبراسیون مواد و مصالح برای ورود نتایج تجربی به نرم افزار اجزا محدود نیز توسط متخصصان ما صورت می گیرد.

تماس

شبیه سازی انواع مسائلی که مربوط به تماس می شود در این شرکت صورت می گیرد. رفتار اصطکاکی مواد و سازه ها ، اتصالات چسبی ، کشش سطحی ، سایش و همچنین مسائل مولتی فیزیکی که تماس در آن نقش دارد مثل دما ، آکوستیک ، الکترومغناطیس و یا جریان سیال در نرم افزارهای اجزا محدود مدل سازی می شوند.

اعتبار سنجی

شبیه سازی نیاز به اعتبار سنجی دارد. به قول یکی از اساتید بزرگوار، تمام شبیه سازی ها اشتباه است مگر آنکه خلافش ثابت شود. برای این منظور از آزمون های تجربی برای تائید صحت شبیه سازی ها استفاده می شود. در این آزمون ها شرایط خاص و حساس مساله که می تواند بر درستی نتایج تاثیر بگذارد در نظر گرفته می شود.

pore pressure abaqus

مدل پیشرفته مواد و مصالح در شبیه سازی اجزا محدود

در بسیاری از شبیه سازی های اجزا محدودی که برای قطعات فلزی و پلیمری استفاده می شود، چالشی ترین مرحله شناسایی و انتخاب مدل مکانیکی مناسب برای ماده است تا بتواند تمام مشخصات مکانیکی آن که در ضمن تست مشاهده می شود (مثل پاسخ ویسکوالاستیک و ویسکوپلاستیک غیرخطی) شبیه سازی نماید. در شرکت فنی مهندسی بنیان صنعت بنوموسی مدل های مختلفی برای مواد و مصالح فلزی ، پلیمری ، سرامیکی ، فومی و حتی مصالح ساختمانی بتن و خاک کدنویسی شده اند و به شکل یک نرم افزار کمکی معتبر در نرم افزار اباکوس قابل استفاده هستند.

تماس مستقیم