خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

مدل سازی مسائل مولتی فیزیک

مدل سازی مسائل مولتی فیزیک

مدل سازی مسائل مولتی فیزیک: هم اکنون شبیه سازی درست بسیاری از محصولات نیازمند استفاده از روش مولتی فیزیک است.

شرکت بنیان صنعت بنوموسی مسائل و پروژه‌های متعددی شامل جامدات ، سیالات ، انتقال حرارت ، انتقال جرم ، آکوستیک و الکترومغناطیس انجام داده است.

مدل سازی مسائل مولتی فیزیک

در لیست خدمات مربوط به شبیه سازی عددی و تحلیل این شرکت، مدل سازی مولتی فیزیک مسائل نیز وجود دارد.

نرم افزار COMSOL

ما در این شرکت عمدتا از نرم افزار COMSOL برای مدل سازی مولتی فیزیک مسائل و صنایع مختلف نظیر جریان سیال ، تحلیل تنش ، انتقال حرارت ، مواد غیرخطی ، تماس ، تبخیر و میعان ، گرمایش مایکروویو ، دینامیک گاز‌‌ها و اختلاط استفاده می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید.

مساله                                         کاربرد

جریان سیال                                  تجهیزات پزشکی

مکانیک سازه                                 انرژی‌های تجدیدپذیر

آکوستیک                                     سیستم‌ها و فرآیندهای صنعتی

انتقال حرارت                                 محصولات مصرفی

سیستم های غیرخطی                   سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک

مسائل مختلف مولتی فیزیک نظیر اندرکنش سازه-سیال ، گرمایش الکترومغناطیس ، کوپل سازه-گرما ، انتقال حرارت توامان و ارتعاشات سازه- آکوستیک می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

مدل سازی مسائل مولتی فیزیک در آباکوس

بهینه سازی محصولات

با این روش امکان بهینه سازی محصولات ، تغییرات در طراحی مفهومی و در برخی موارد دستیابی به روش‌هایی جدید و کارآمد در محصولات وجود دارد.

در تمامی شبیه سازی‌ها از جمله شبیه سازی مسائل مولتی فیزیک حتما اعتبارسنجی‌های مختلف جهت تائید صحت و دقت نتایج صورت می‌گیرد.

در پایان در صورت نیاز به مشاوره و منتورینگ آنلاین می‌توانید از طریق این لینک اقدام نمایید.