خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)دینامیک سیالات محاسباتی (CFD): جریان یکنواخت و آشفته ، سیالات نیوتنی ، جریان های چند فازی مثل تغییر فاز مواد ، فیلم های روانسازی و میکروسیالات مهمترین مسائل حوزه شبیه سازی با روش CFD هستند. شبیه سازی و صحت سنجی انواع مسائل سیالاتی یا اندرکنش سازه-سیال در تجهیزات و قطعات صنعتی پذیرفته می شود.

مهندسان مکانیک سیالات بنوموسی از بهترین دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شده اند و شبیه سازی و تحلیل پروژه های متنوعی با استفاده از روش CFD انجام داده اند. مسائل پیچیده مهندسی مثل کوپل سیال و سازه یا سیال و دما قابل اجرا در این شرکت می باشد.

تماس مستقیم

مساله کاربرد جریان لایه ای و آشفته تجهیزات پزشکی ، بیوتکنولوژی ، داروسازی اندرکنش سازه-سیال صنایع دریایی ، انرژی های تجدید پذیر ، تبدیل انرژی انتقال حرارت و جرم فرآیندهای صنعتی جریان چند فازی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، گرم کننده ها و بویلرها جریان در جسم متخلخل تجهیزات مصرفی ، صنایع غذایی کشش سطحی و خیسی پمپ ها ، شیرآلات و نازل ها آکوستیک سرمایش تجهیزات الکترونیکی ، مدیریت گرما در دستگاه ها

مسالهکاربرد
جریان لایه ای و آشفتهتجهیزات پزشکی ، بیوتکنولوژی ، داروسازی
اندرکنش سازه-سیالصنایع دریایی ، انرژی های تجدید پذیر ، تبدیل انرژی
انتقال حرارت و جرمفرآیندهای صنعتی
جریان چند فازیسیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، گرم کننده ها و بویلرها
جریان در جسم متخلخلتجهیزات مصرفی ، صنایع غذایی
کشش سطحی و خیسیپمپ ها ، شیرآلات و نازل ها
آکوستیکسرمایش تجهیزات الکترونیکی ، مدیریت گرما در دستگاه ها

تماس مستقیم

تونایی های بنوموسی

آنالیز ، مدل سازی و شبیه سازی جریان سلولی با اثر سطحی، لام میکرو ابزاری، تبرید الهام گرفته از مواد زیستی، مبدلهای حرارتی، فشار ناشی از جریانهای ماراگونی و منحنی وار، ارتعاشات ساختاری-اکوستیکی، جریانهای الکتروجنبشی، جریانهای قطره ای و حبابی، گرمایش الکترومغناطیسی، اسپری، کوپل گرمایی-سیالاتی، انتقال حرارت مزدوج، محاسبه برا و پسا، انتقال و مرتب سازی ذرات، شبکه لوله ها، تغییر فاز، ترکیب سازی سیال، جریانات چند فازی در مواد فیبری، ویک، جریانات غیرنیوتونی، جریانات تراکم پذیر

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
truck-cfd

نتیجه

آنچه در پایان شبیه سازی و تحلیل با استفاده از روش CFD انتظار می رود شامل موارد زیر می شود:

  • درک عملکرد محصول
  • بهینه سازی طراحی محصول
  • اثبات کارایی طرح مفهومی
  • عیب یابی احتمالی طراحی
  • دستیابی به ایده های جدید
  • نوآوری در طراحی و تولید محصول
electronic-cfd
electronic-cfd

نرم افزارها در دینامیک سیالات محاسباتی ( نرم افزار cfd چیست )

  • Ansys Fluent
  • Ansys CFX
  • OpenFoam
  • Star ccm+