خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

تحلیل انتقال حرارت در آباکوس | مکانیزم ها، بارگزاری ها

تماس مستقیم

تحلیل انتقال حرارت در آباکوس | مکانیزم ها، بارگزاری ها

تحلیل انتقال حرارت در آباکوس: خدمات مشاوره ای در زمینه مدل سازی حرارتی سیستم های سیالاتی و جامداتی و همچنین خدمات مربوط به انتقال حرارت و جرم (جابه جایی ذرات یا مواد شیمیایی) ارائه می گردد.

شبیه سازی و تحلیل های انجام شده در این زمینه به درک بهتر عملکرد و بهبود طراحی کمک می کند که گاهی موجب تولید یک محصول جدید می شود.

در تحلیل حرارتی از هر دو روش اجزا محدود (FEA) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای تحلیل و مشاهده پروفیل دما در محصولات فلزی و پلیمری و همچنین سیستم های سیالاتی بهره گرفته می شود. مسائل انتقال حرارت شامل همرفتی ، تماسی و تشعشعی ، تشعشعی حفره ای (داخلی) ، تغییر فاز (استحاله فاز) ، همرفت اجباری و طبیعی و انتقال حرارت کوپل می تواند شبیه سازی گردد.

انتقال دارو از طریق پوست (Transdermal Drug Delivery) و نفوذ در سیستم های پلیمری از جمله خدمات در زمینه انتقال جرم است. همچنین انتقال جرم از طریق جابه جایی در اعداد بالای پکله (Péclet numbers) شبیه سازی و تحلیل می گردد.

تحلیل انتقال حرارت در آباکوس

تحلیل انتقال حرارت در آباکوس و مکانیزم های آن

تماس مستقیم