مدل سازی مسائل مولتی فیزیک

هم اکنون شبیه سازی درست بسیاری از محصولات نیازمند استفاده از روش مولتی فیزیک است. شرکت بنیان صنعت بنوموسی مسائل و پروژه های متعددی شامل جامدات ، سیالات ، انتقال حرارت ، انتقال جرم ، آکوستیک و الکترومغناطیس انجام داده است.در لیست خدمات مربوط به شبیه سازی عددی و تحلیل این شرکت، مدل سازی مولتی فیزیک مسائل نیز وجود دارد. ما در این شرکت عمدتا از نرم افزار COMSOL برای مدل سازی مولتی فیزیک مسائل و صنایع مختلف نظیر جریان سیال ، تحلیل تنش ، انتقال حرارت ، مواد غیرخطی ، تماس ، تبخیر و میعان ، گرمایش مایکروویو ، دینامیک گاز ها و اختلاط استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.

مساله                                         کاربرد

جریان سیال                                  تجهیزات پزشکی

مکانیک سازه                                 انرژی های تجدیدپذیر

آکوستیک                                     سیستم ها و فرآیندهای صنعتی

انتقال حرارت                                 محصولات مصرفی

سیستم های غیرخطی                   سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

مسائل مختلف مولتی فیزیک نظیر اندرکنش سازه-سیال ، گرمایش الکترومغناطیس ، کوپل سازه-گرما ، انتقال حرارت توامان و ارتعاشات سازه- آکوستیک می تواند مورد بررسی قرار گیرد. با این روش امکان بهینه سازی محصولات ، تغییرات در طراحی مفهومی و در برخی موارد دستیابی به روش هایی جدید و کارآمد در محصولات وجود دارد. در تمامی شبیه سازی ها از جمله شبیه سازی مسائل مولتی فیزیک حتما اعتبار سنجی های مختلف جهت تائید صحت و دقت نتایج صورت می گیرد.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@banumusagr.com

سلام، مسئول مربوطه را انتخاب کنید تا هم اکنون در واتساپ شما را راهنمایی کند. یا با شماره 05135424520 تماس بگیرید.

×