خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

جریان یکنواخت و آشفته ، سیالات نیوتنی ، جریان های چند فازی مثل تغییر فاز مواد ، فیلم های روانسازی و میکروسیالات مهمترین مسائل حوزه شبیه سازی با روش CFD هستند. شبیه سازی و صحت سنجی انواع مسائل سیالاتی یا اندرکنش سازه-سیال در تجهیزات و قطعات صنعتی پذیرفته می شود.

مهندسان مکانیک سیالات بنوموسی از بهترین دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شده اند و شبیه سازی و تحلیل پروژه های متنوعی با استفاده از روش CFD انجام داده اند. مسائل پیچیده مهندسی مثل کوپل سیال و سازه یا سیال و دما قابل اجرا در این شرکت می باشد.

مساله کاربرد
جریان لایه ای و آشفته تجهیزات پزشکی ، بیوتکنولوژی ، داروسازی
اندرکنش سازه-سیال صنایع دریایی ، انرژی های تجدید پذیر ، تبدیل انرژی
انتقال حرارت و جرم فرآیندهای صنعتی
جریان چند فازی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، گرم کننده ها و بویلرها
جریان در جسم متخلخل تجهیزات مصرفی ، صنایع غذایی
کشش سطحی و خیسی پمپ ها ، شیرآلات و نازل ها
آکوستیک سرمایش تجهیزات الکترونیکی ، مدیریت گرما در دستگاه ها

تونایی های بنوموسی

آنالیز ، مدل سازی و شبیه سازی جریان سلولی با اثر سطحی، لام میکرو ابزاری، تبرید الهام گرفته از مواد زیستی، مبدلهای حرارتی، فشار ناشی از جریانهای ماراگونی و منحنی وار، ارتعاشات ساختاری-اکوستیکی، جریانهای الکتروجنبشی، جریانهای قطره ای و حبابی، گرمایش الکترومغناطیسی، اسپری، کوپل گرمایی-سیالاتی، انتقال حرارت مزدوج، محاسبه برا و پسا، انتقال و مرتب سازی ذرات، شبکه لوله ها، تغییر فاز، ترکیب سازی سیال، جریانات چند فازی در مواد فیبری، ویک، جریانات غیرنیوتونی، جریانات تراکم پذیر

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

نتیجه

آنچه در پایان شبیه سازی و تحلیل با استفاده از روش CFD انتظار می رود شامل موارد زیر می شود:

  • درک عملکرد محصول
  • بهینه سازی طراحی محصول
  • اثبات کارایی طرح مفهومی
  • عیب یابی احتمالی طراحی
  • دستیابی به ایده های جدید
  • نوآوری در طراحی و تولید محصول

نرم افزارها

  • Ansys Fluent
  • Ansys CFX
  • OpenFoam
  • Star ccm+