خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

خدمات

خدمات فنی مهندسی و شبیه سازی بنوموسی در صنایع مختلف

مشاوره پروژه آباکوس

مشاوره پروژه آباکوس

خرید، قیمت و انجام پروژه های اجزای محدود با نرم افزار آباکوس و منتورینگ فنی مهندسی آباکوس

دانلود یادداشت فنی ناسا: تخمین استحکام دستی

تخمین استحکام دستی تخمین استحکام دستی: تصور کنید که فضانورد هستید و در  40 سال پیش  در حال ماموریت و هیچ رایانه ای با امکانات فعلی برای حل مسائل محاسبات…