خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

طراحی وسایل تفریحی و شهربازی

طراحی مهندسی وسایل شهر بازی و تهیه دفترچه محاسبات و اخذ تائیدیه استانداردطراحی وسایل تفریحی و شهربازی مطابق استاندارد ملی ایران

بر اساس آخرین آمار، بیش از 9500 مرکز تفریحی و شهربازی در کل کشور وجود دارد که در این مراکز بیش از 50000 تجهیزات شهربازی بکار گرفته شده است. از این تعداد مرکز تفریحی 915 مجموعه در استان تهران واقع شده است که حدود  10% از تعداد مراکز تفریحی کشور است. استاندارد کلیه تجهیزات بازی بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، مشمول مقررات استاندارد اجباری است و فعالیت کلیه تجهیزات تفریحی اعم از تجهیزات شهر بازی، زمین بازی، سازه های بادی، آبی و … بدون تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع می‌باشد. همچنین لازم است مراحل مختلف طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری از تجهیزات مذکور تحت نظارت و تایید بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران صورت گیرد.

طراحی وسایل شهربازی - تهیه دفترچه محاسبات فنیتدوین استاندارد تجهیزات شهربازی در ایران از سال 1385 آغاز شد و به تصویب رسید و از ابتدای سال 1387 اجراء این مصوبه اجباری گردیده است. بازرسی از تجهیزات و وسایل تفریحی به شکل مدون و اجباری در کل کشور با هزینه سرمایه گذاران اجرا می شود و روش آن عموما به شکل بازرسی توسط شرکتهای بازرسی استاندارد طی مراحل طراحی و تائید مستندات و پس از آن بازرسی حضوری و انجام تستهای مخرب و … و دریافت گواهی آموزشی و تائیدیه از استاندارد انجام می پذیرد.

خدمات طراحی تجهیزات شهربازی بنوموسی

از جمله خدمات بنوموسی، طراحی تجهیزات شهر بازی، محاسبات و تهیه دفترچه های مهندسی به منظور ارائه به اداره استاندارد و شرکت های بازرسی می باشد.

طراحی تجهیزات شهربازی در ایران

 • طراحی وسایل تفریحی آبی
 • طراحی سواری های آب برد
 • طراحی تجهیزات سکه ای
 • طراحی ماشین های مسابقه
 • طراحی ماشین های کارتی
 • طراحی وسایل تفریحی مجهز به سیستم تعلیق
 • طراحی وسایل نقلیه مجهز به بالشتک هوا
 • طراحی روباه پرنده
 • طراحی رولر کوستر یا ترن هوایی
 • طراحی و محاسبات بادی جامپینگ
 • طراحی دستگاه چتربازی موتوری (پاراسلینگ)
 • طراحی تجهیزات اسکی روی آب کابلیطراحی وسایل تفریحی و شهربازی - طراحی رولر کوستر
 • طراحی مینی موتورها
 • طراحی سرسره های آبی
 • طراحی و محاسبات ترامپولین

طراحی تجهیزات شهربازی مطابق استاندارد

طراحی و محاسبات وسایل شهربازی معمولا بر اساس استانداردهای زیر انجام می شود. اما درصورتی که نیاز باشد، طراحی براساس استانداردهای دیگر پذیرفته می شود.

 • استاندارد ملی ایران 1-8987
 • چین GB 50017
 • اروپا EN 1993‑1‑9

این شرکت همکار شرکت های بازرسی و سازمان ملی استاندارد می باشد. جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

ارتباط با بنوموسی در:

تلگرام

اینستاگرام