بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)

بازرسی بر مبنای ریسک (Risk Based Inspection) جهت پاسخ به نیاز صنایع استراتژیک نظیر نیروگاه ها ، نفت ، گاز و پتروشیمی به منظور مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک ایجاد شده است.

یکی از راهبردهای کلیدی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی حداکثر نمودن زمان بهره برداری از تاسیسات و استمرار تولید و توجه ویژه به مقوله تولید ایمن و پایدار می باشد. یکی از روش های تولید ایمن و پایدار و افزایش بهره وری در تاسیسات پالایشگاهی استفاده از روش بازرسی بر مبنای ریسک در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی برنامه های سیستم های بازرسی فنی و نگهداری و تعمیرات پیشگرانه فعال (PMS) بعنوان ابزارهای مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی (AIM) می باشد.

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) یک روش نوین در مدیریت بازرسی می باشد. از ارزیابی ریسک به منظور برنامه ریزی و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی، آزمایش و پایش استفاده می شود. در این روش بر خلاف روشهای سنتی بازرسی، فاصله زمانی ثابتی تعریف نمی گردد؛ بلکه برای هر دستگاه، فاصله زمانی و روش بازرسی مشخصی تعیین می شود.

با استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، می توان امکانات و توانمندی های بازرسی را بر روی دستگاه هایی با ریسک بالاتر متمرکز نمود.  این روش سازگار با اهداف و قوانین تعریف شده از طرف مراجع مختلف بوده و همچنین یک سیستم برای اولویت بندی و تمرکز بازرسی بر روی تجهیزاتی است که بیشترین اثر را بر روی ایمنی و اطمینان پذیری یک مجتمع نفت، گاز و پتروشیمی دارد. بازرسی بر مبنای ریسک در مفهوم، مدیریت یکپارچه به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود ایمنی صنعتی، بازدهی و رقابت پذیری بکار می رود.

این تکنیک بیشتر با استفاده از استاندارد API 581 ، API 580 و ASME PCC-3-2007 اجرایی می شود. این شرکت توانایی همگام سازی تکنیک های FFS و RBI را برای تجهیزات مختلف دارد. در تهیه و تدوین برنامه های زمانی از روش های FMEA/FMECA نیز استفاده می شود.

مزایای بازرسی بر مبنای ریسک

برخی از مزایای استفاده از تکنیک تحلیل بازرسی بر مبنای ریسک موارد زیر می باشند:

  • رده بندی و اولویت بندی تجهیزات ، واحد ها و خطوط لوله براساس ریسک
  • تدوین یک برنامه بازرسی که از نظر مالی و زمانی بهینه می باشد
  • تدوین برنامه های زمان بندی تعمیر و نگهداری که سطح قابل قبولی از کارایی و ریسک را بهمراه داشته باشد

 

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@banumusagr.com

سلام، مسئول مربوطه را انتخاب کنید تا هم اکنون در واتساپ شما را راهنمایی کند. یا با شماره 05135424520 تماس بگیرید.

×