خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

مدلسازی عددی ترک خوردگی هیدروژنی (HIC) | شرکت بنوموسی

مدلسازی عددی ترک خوردگی هیدروژنی (HIC)

مدلسازی عددی ترک خوردگی هیدروژنی ( Hydrogen Induced Cracking / HIC) از نفوذ اتم های هیدروژن به شبکه بلوری فلز که غالبا در منطقه متاثر از حرارت (HAZ) می باشد، به وجود می آید.

مواد فلزی به دلیل مشخصات مکانیکی خاص نظیر استحکام ، سفتی ، چقرمگی و مقاومت در دمای بالا نقش کلیدی در ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی در سال 2020 – 1400 دارند. اما بیشتر از 100 سال است که تاثیر هیدروژن در کاهش چشمگیر مقاومت شکست آلیاژهای پیشرفته ثابت شده است. فولادهای مدرن، رشد ترک در یک دهم چقرمگی شکست مورد انتظار بوده است.

 

 

مدلسازی عددی ترک خوردگی هیدروژنی (HIC)

رشد ترک خوردگی هیدروژنی در ناحیه جوش

 

به دام افتادن اتم های هیدروژن در ماده،موجب:

 • تضعیف خواص مکانیکی ماده
 • ایجاد حفره هایی در فلز
 • کاهش انعطاف پذیری
 • کاهش استحکام کششی

می شود که در نتیجه، منجر به ایجاد ترک و در نهایت شکست شود.

برای مدلسازی عددی ترک خوردگی هیدروژنی (HIC) معمولا در نوع فولاد دیده می شود:

 • فولادهای کربنی ساده
 • فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا (HSLA)

از ترک خوردگی هیدروژنی (HIC) با نام های دیگری نیز یاد می شود:

 • ترک خوردگی سرد (Cold Cracking)
 • ترک خوردگی پنجه جوش (Toe Cracking)
 • ترک خوردگی زیر جوش (Under Bead Cracking)

دلیل نامگذاری های مختلف، به دو دلیل است:

 • محل رخداد ترک
 • زمان آن (که تا 72 ساعت پس از جوشکاری امکان وقوع دارد)

در محیط اسیدی (مخصوصا پالایشگاه ها) مخازن فشاری که سرویس دهی می کنند، به دلیل ورود هیدروژن به ماده، می توانند در خطر ترک خوردگی هیدروژنی باشند.

 

مدلسازی عددی ترک خوردگی هیدروژنی (HIC)

 

این خطر که متاثر از شرایط کاری خاص و کیفیت فولاد بکار رفته در ساخت مخزن فشار می باشد باید به درستی مدیریت شود تا حداکثر ایمنی با حداقل هزینه بری تآمین شود.

هم اکنون، استراتژی معمول مدیریت بر اساس روش بازرسی بر مبنای ریسک یا RBI است که برنامه بازرسی مشخص تعریف می شود. متعاقب آن با استفاده از روش ارزیابی کارآمدی سرویس (FFS) ، قابلیت ادامه سرویس دهی تجهیز با استفاده از روش هایی نظیر مکانیک شکست بررسی می گردد.

 

مدلسازی عددی ترک خوردگی هیدروژنی (HIC)

توانایی های بنوموسی در مدلسازی عددی ترک خوردگی

 • مدل سازی ترک خوردگی هیدروژنی (HIC) در تجهیزات حمل هیدروژن
 • مدل سازی خرابی حاصل از بارگذاری خستگی
 • مدل سازی خستگی خوردگی
 • شبیه سازی رشد ترک حاصل از نفوذ هیدروژن
 • پیش بینی عمر تجهیز
 • شبیه سازی جوش و پیش بینی تنش پسماند

موارد استفاده:

 • مخازن تحت فشار فلزی
 • بویلرها
 • لوله های انتقال هیدروژن
 • نواحی جوشکاری شده در محیط های اسیدی
 • مخازن هیدروژن وسایل نقلیه
 • تجهیزات ساخته شده با فولاد کم آلیاژ استحکام بالا (HSLA) و فولادهای کربنی ساده