معرفی برادران بنوموسی

سه برادر و در واقع سه تن از دانشمندان بزرگ ایران زمین که از آنها با عنوان بنوموسی یاد می شود فرزندان موسی بن شاکر خراسانی هستند که از آنها اختراعات متعددی به یادگار مانده است

جزئیات بیشتر

ماموریت ما

شرکت بنیان صنعت بنوموسی اولین شرکت تحقیقاتی ایرانی است که ماموریت خود را برقراری ارتباط موثر میان صنعت و دانش روز در کشور می داند.

جزئیات بیشتر