تهیه دفترچه مشخصات فنی قطعات

صنایع بزرگ دارای تجهیزات متعددی هستند که ممکن است قطعات مصرفی زیادی در هر یک از آنها وجود داشته باشد.  برخی از این قطعات در بازار موجود اما برخی دیگر با انجام پروسه ساخت تامین می شوند. با وجود دفترچه مشخصات (شناسنامه) فنی قطعه، دیگر نیازی به وجود قطعه نیست؛ چراکه تمام اطلاعات مورد نیاز برای ساخت و بکارگیری آن در شناسنامه توضیح داده شده است. شناسنامه فنی قطعه به عنوان یک مدرک مرجع برای هر قطعه ساختنی تعریف می شود.

دفترچه مشخصات (شناسنامه) فنی شامل موارد مشروحه ذیل است که سطح و میزان پرداختن به هر موضوع با نظر و درخواست کارفرما قابل تغییر می باشد:

  1. فهرست قطعات شامل : نام، وزن، تعداد، موقعیت، شماره نقشه، نوع قطعه (تولیدی یا استاندارد) و شماره مدرک
  2. مشخصات مواد اولیه شامل: ترکیبات شیمیایی نمونه، مشخصات مکانیکی و سایر اطلاعات استخراجی از کلید فولاد
  3. ماشین آلات مورد نیاز شامل: کلیه ماشین آلات مورد نیاز جهت تولید قطعه / مجموعه
  4. فرایند ساخت و تولید شامل: روش های تولید یا مونتاژ قطعه / مجموعه
  5. بازرسی و کنترل شامل: نحوه و استاندارد کنترل
  6. برچسب بسته بندی شامل: کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت الصاق به بسته بندی به منظور شناسایی قطعه / مجموعه
  7. استانداردها و کاتالوگ ها شامل: کلیه استانداردها و کاتالوگ های مورد نیاز جهت ساخت یا مونتاژ قطعه / مجموعه
  8. نقشه ساخت
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@banumusagr.com

سلام، مسئول مربوطه را انتخاب کنید تا هم اکنون در واتساپ شما را راهنمایی کند. یا با شماره 05135424520 تماس بگیرید.

×