خدمات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English

ماشین سازی

مراکز پردازش سریع و محاسبات سنگین موجود در کشور

کاربرد CAD/CAM/CAE در تولید و صنعت

چرا باید CAD/CAM/CAE در صنایع و تولید محصول استفاده شود  سوال متداولی که در صنعت از ما پرسیده می شود این است که کاربرد CAD/CAM/CAE در تولید و صنعت چیست؟…

نرم افزار پیش بینی آسیب و عمر اتصالات چسبی

تولید نرم افزار پیش بینی آسیب و عمر اتصالات چسبی توسط یک ایرانی روزبه درگزنی موفق به تولید نرم افزاری محاسباتی جهت پیش بینی عمر اتصالات چسبی شد روزبه درگزنی،…