مدل‌سازی بازوی شناور لایروب

_________________________________________________________

در این پروژه شناور لایروب هاپرساکشن به دلیل عدم توانایی در لایروبی اسکله‌هایی با شرایط خاص جهت بهبود کارایی و افزایش برد بازو مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام بررسی‌های لازم افزودن یک اتصال جدید به بازو و افزایش زاویه عملکرد مورد توافق واقع شد. از این رو بررسی استحکام بازوی جدید جهت ایجاد تغییرات در شناور اصلی در دستور کار قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی‌های عددی نشان داد بازوی جدید طراحی شده توانایی فعالیت در شرایط جدید را دارد.

 

  • طراحی مدل جدید بازوی شناور
  • تحلیل تنش بازو
  • بهینه‌سازی نمونه بازوی طراحی شده

طراحی بازوی شناورلایروب

شکل 1

طراحی بازوی شناور لایروب

شکل 3

بازوی شناور لایروبشکل 2

شکل 1: تحلیل تنش اتصال بازو

شکل2: کانتور تنش

شکل 3: تحلیل تنش بازوی شناور لایروب

اطلاعات ارتباطی

  • مشهد- شهرک فناوری صنایع غذایی- مرکز خدمات
  • 051-35424520
  • 051-35424520
  • info@BanuMusaGr.com
  • www.BanuMusaGr.com

عضویت در خبرنامه

موقعیت ما

معرفی شرکت بنیان صنعت بنوموسی

هسته اولیه گروه تحقیقاتی بنوموسی در سال 1391 کار خود را با انجام پروژه های شبیه سازی و آنالیز عددی در صنایع مختلف آغاز کرد. با گذشت 5 سال از آغاز فعالیت و انجام پروژه های صنعتی گوناگون گروه تحقیقاتی بنوموسی به شرکت بنیان صنعت بنوموسی تبدیل شد و حوزه فعالیت خود در زمینه تحقیقات نرم افزاری و سخت افزاری را به صورت چشم گیری گسترش داد. این شرکت در حال حاضر یکی از شرکت های تحقیقاتی جهت انجام پروژه های گوناگون در صنایع مختلف همتراز با شرکت ها و پژوهشکده های صنعتی بزرگ در کشور به شمار می آید.