با پدیدار شدن و رشد اقتصاد جهانی  تقاضا برای تولید و تهیه مواد در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. استفاده از فرآیندها ی متفاوت جهت تولید قطعات روز به روز در حال افزایش است تا بتوان با دقت و سرعت بیشتر قطعات با اشکال مختلف و پیچیده را تولید کرد. این فرآیندها نیازمند طراحی دقیق قبل از اجرای کامل می باشند. امروزه شبیه سازی های عددی به طور وسیعی در تحلیل و آنالیز این فرآیندها استفاده می شوند.

این حوزه شامل پهنه وسیعی از فرآیندهای صنعتی می شود که تمامی صنایع با نوعی به آن وابسته هستند. فرآیند های تولید مواد فلزی مانند نوردکاری (Rolling)، فشارکاری (Extrusion)، پتک کاری (Forging)، جوشکاری، متالورژی پودر (Powder Metallurgy)،  ماشین کاری، ریختگری (Casting) و شکل دهی انفجاری جزء  اصلیترین این فرآیندها به حساب می آیند.

معرفی شرکت بنیان صنعت بنوموسی

هسته اولیه گروه تحقیقاتی بنوموسی در سال 1391 کار خود را با انجام پروژه های شبیه سازی و آنالیز عددی در صنایع مختلف آغاز کرد. با گذشت 5 سال از آغاز فعالیت و انجام پروژه های صنعتی گوناگون گروه تحقیقاتی بنوموسی به شرکت بنیان صنعت بنوموسی تبدیل شد و حوزه فعالیت خود در زمینه تحقیقات نرم افزاری و سخت افزاری را به صورت چشم گیری گسترش داد. این شرکت در حال حاضر یکی از شرکت های تحقیقاتی جهت انجام پروژه های گوناگون در صنایع مختلف همتراز با شرکت ها و پژوهشکده های صنعتی بزرگ در کشور به شمار می آید.

تماس سریع

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .